Cracow Colloquium on f-electron systems

June 24 - 27, 2015 - Cracow, Poland

Get Adobe Flash player

Venue:
Pedagogical University of Cracow
Podchorazych 2 
30 084, Cracow
Poland

General Information

Font Resizer:

"Cracow Colloquium on f-electron systems" (CCFES2015) takes place at the Pedagogical University of Cracow, Poland, on 24-27 June, 2015.

The colloquium is organized by the Faculty of Mathematics, Physics and Technical Science, Pedagogical University of Cracow (PUC), in cooperation with Faculty of Mathematics and Physics, Charles University in Prague (CUNI) and Faculty of Applied Physics and Mathematics, Gdansk University of Technology (PG).

CCFES2015 is organized within the scope of Poland-Czech cooperation in the framework of Polish-Czech project ID(CZ) 7AMB14PLO36 (ID(PL) 9004/R14/R15) in 2014-2015, which was approved by Polish Ministry of Science and Higher Education and Czech Ministry of Education, Youth and Sports.

CCFES2015 is initiated by “Prague Colloquium on f-electron systems” (PCFES) organized every two years (since 1992, most recently in 2014).

CCFES2015 is also an activity included to “Calendar of the Jubilee” for celebration of 70 years of Pedagogical University of Cracow. Pedagogical University of Cracow is the earliest Pedagogical University in postwar Poland founded on 11th May, 1946.


„Cracow Colloquium on f-electron systems” (CCFES2015) obywa się w dn. 24-27 czerwca 2015r. w Uniwersytecie Pedagogicznym im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie.

Konferencja CCFES2015 jest zorganizowana przez Wydział Matematyczno-Fizyczno-Techniczny Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie (PUC) we współpracy z Wydziałem Matematyki i Fizyki Uniwersytetu Karola w Pradze (CUNI) oraz z Wydziałem Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej Politechniki Gdańskiej (PG).

CCFES2015 jest zorganizowana w ramach współpracy pomiędzy Polską i Czechami w ramach realizacji projektu polsko-czeskiego ID(CZ) 7AMB14PLO36 (ID(PL) 9004/R14/R15). Projekt ten został zaakceptowany do realizacji na lata 2014-2015 przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego we współpracy z Czeskim Ministerstwem Edukacji, Młodzieży i Sportu.

Konferencja CCFES2015 jest inicjowana przez "Prague Colloquium on f-electron systems" (PCFES) organizowaną co dwa lata (odbywa się od 1992, a ostatnio w 2014).

CCFES2015 jest również aktywnością, która jest uwzględniona w „Kalendarium obchodów jubileuszowych” 70 lat naszej Uczelni. Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie jest pierwszym Uniwersytetem Pedagogicznym w powojennej Polsce, założonym 11 maja 1946.

 

Organisers of CCFES2015

Contact: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Webpage: www.ccfes2015.up.krakow.pl